ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει παντός είδους εισαγωγές και εξαγωγές (τρόφιμα, χυμούς, μηχανήματα, χημικά, υφάσματα, ενδύματα, αγροτικά προϊόντα, υλικά συσκευασίας ,ηλεκτρικές συσκευές ,έπιπλα ,ενδύματα, πλακίδια ,μέταλλα  κ.λ.π) από και προς οποιοδήποτε χώρα  του κόσμου( Κίνα ,Η.Π.Α., Ινδία, Πακιστάν, Ιαπωνία, Μπαλάντες, Ρωσία, Τουρκία, Αλβανία,FYROM Βραζιλία κ.λ.π) γρήγορα και οικονομικά.

Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1. Πρωτότυπο τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού (Commercial Invoice)
2. Κιβωτολόγιο ή λίστα συσκευασίας  (Packing List)
3. Φορτωτική που έχει εκδοθεί από την εταιρεία που μεταφέρει το εμπόρευμα (CMR , BILL OF LADING, AWB  ,CIM αναλόγως μεταφορικού μέσου)
4. Τιμολόγιο ναύλου από την μεταφορική εταιρία ,αν ο τρόπος παράδοσης είναι EXW,FOB,FOT,FCA.
5.Τιμολόγιο πρακτορειακών από την  μεταφορική εταιρία.
6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εμπορεύματος αν αυτό είναι ασφαλισμένο αλλιώς  υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανασφάλιστο.
7. Προτιμισιακό  πιστοποιητικό (EUR1 ή FORMA ή  ATR )  Εκδίδεται από την χώρα φόρτωσης και παρέχει στον εισαγωγέα μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό δασμό.
8.Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin) για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και για προϊόντα στα οποία έχει επιβληθεί δασμός antidumping.
9. Proforma Invoice ή order confirmation ή Contract από τον οίκο του εξωτερικού, όταν η αξία των εμπορευμάτων σας υπερβαίνει τις 20000, 00 EUR αξίας CIF.
10.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Declaration of Conformity CE) για μηχανήματα , ηλεκτρικές συσκευές , ηλεκτρολογικό υλικό , παιχνίδια.
11. Για προϊόντα που κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι υπό εξαφάνιση (προστατευόμενα είδη), πιστοποιητικό CITES.
12. Phytosanitary Certificate  για προϊόντα φυτικής προέλευσης.
13. Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου (Veterinary Certificate) για προϊόντα  ζωικής προέλευσης.
14. Γραπτή (έντυπη) εξουσιοδότηση .
15.Ηλεκτρονικη εξουσιοδότηση (www.icisnet.gr) .
16.Aριθμος EORI.

Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1. Πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο εξαγωγής (Commercial Invoice)
2. Αναλυτικό Κιβωτολόγιο (Packing List)
3. Δελτίο αποστολής με παραλήπτη τον οίκο του εξωτερικού και παράδοση το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή .
4. Γραπτή (έντυπη) εξουσιοδότηση.(απαιτείται γνήσιο της υπογραφής)
5) Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (www.icisnet.gr).
6) Αριθμός EORI.

Ανάλογα με τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, μπορεί να απαιτούνται και κάποια επιπλέον πιστοποιητικά ,για τα οποία αναλαμβάνουμε την έκδοση ,τους εφόσον η επιχείρηση σας εδρεύει εντος του Νομού Θεσσαλονίκης.

Πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Phytosanitary Certificate ).
Πιστοποιητικό κτηνιάτρου (Veterinary Certificate).
Πιστοποιητικό Υγείας (Health Certificate)
Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin)
Πιστοποιητικό EUR 1
Πιστοποιητικό ATR