Χορήγηση Αριθμού EORI

Αίτηση χορήγησης  — Να συμπληρωθεί με τα στοιχεία της εταιρείας, να υπογραφεί και να γίνει γνήσιο υπογραφής.

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης — Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης.

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση αριθμού EORI — Να συμπληρωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο, να υπογραφεί και να γίνει γνήσιο υπογραφής.

Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό

Εξουσιοδότηση για εκτελωνιστή — Να συμπληρωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο, να υπογραφεί και να γίνει γνήσιο υπογραφής κάτω αριστερά.

Έγγραφο DV1 — Να συμπληρωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο, και να υπογραφεί δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

Υπεύθυνη δήλωση ανασφάλιστων εμπορευμάτων — Να συμπληρωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο, και να υπογραφεί δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

Εξουσιοδότησεις

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης