Το γραφείο μας αναλαμβάνει παντός είδους εισαγωγές και εξαγωγές (τρόφιμα, χυμούς, μηχανήματα, χημικά, υφάσματα, ενδύματα, αγροτικά προϊόντα, υλικά συσκευασίας ,ηλεκτρικές συσκευές ,έπιπλα ,ενδύματα, πλακίδια ,μέταλλα κ.λ.π) από και προς οποιοδήποτε χώρα του κόσμου( Κίνα ,Η.Π.Α., Ινδία, Πακιστάν, Ιαπωνία, Μπαλάντες, Ρωσία, Τουρκία, Αλβανία,FYROM Βραζιλία κ.λ.π) γρήγορα και οικονομικά.
Περισσότερα

Το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης συνίσταται στη μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που αντιστοιχούν στα παράγωγα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελειοποίησης των προσωρινά εξαχθέντων κοινοτικών πρώτων υλών σε τρίτη – εκτός ΕΕ χώρα. Με τον τρόπο  αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επωφελούνται του φθηνού εργατικού κόστους των τρίτων χωρών αφενός και αφετέρου προωθείται η χρήση κοινοτικών πρώτων υλών για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.
Περισσότερα

Το καθεστώς της τελειοποίησης για εξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση )αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που προορίζουν τα παραγόμενα προϊόντα τους για εξαγωγή ,να χρησιμοποιήσουν πρώτες και βοηθητικές ύλες τρίτων χωρών ,χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμούς και φόρους ,ώστε τα προϊόντα να είναι πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.
Περισσότερα

Το ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ είναι ένα διεθνές καθεστώς προσωρινής εισαγωγής το οποίο λειτουργεί με βάση τη διεθνή σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1993.
Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο είναι διαμορφωμένο με τόσα φύλλα ώστε να καλύπτει όλες τις τελωνειακές πράξεις που απαιτούνται.
Το δελτίο ΑΤΑ είναι ένα καθεστώς που επιτρέπει να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται εμπορεύματα σε διάφορες χώρες με τυποποιημένες διατυπώσεις αλλά ταυτόχρονα παρέχει και τις εγγυήσεις  που απαιτούνται τόσο στην χώρα προορισμού για την παραμονή των εμπορευμάτων και την χρησιμοποίηση τους από τον τελικό παραλήπτη ,όσο και αυτές που χρειάζονται από τις χώρες διέλευσης των εμπορευμάτων.
Οι εγγυήσεις αυτές καλύπτονται από εθνικούς εργοδοτικούς οργανισμούς και ένα διεθνή εγγυοδοτικό οργανισμό.
Η έκδοση των δελτίων ΑΤΑ γίνεται από τα κατά τόπους Εμπορικά κ’ Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας (T2L) . 
Αφορά κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας (διέλευση από τρίτες χώρες) και επανεισέρχονται σε αυτό .
Η προσκόμιση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδείξουν στις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού ,τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
Εκδίδεται για τιμολόγια πώλησης άνω των 10.000,00 EUR.

Το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης επινοήθηκε για να εξυπηρετεί την παραμονή των εμπορευμάτων χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμοφορολογικές  επιβαρύνσεις μέχρις ότου ο κύριος των εμπορευμάτων αποφασίσει σε ποιο τελωνειακό καθεστώς θα υπαχθούν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία , ανάλωση , κοινοτική διαμετακόμιση, ενεργητική τελ/ση κ.λ.π).

Περισσότερα

Αναλαμβανουμε την αποστολη και επαναπατρισμο των προσωπικων σας ειδων
Περισσότερα

Κοινοτική Διαμετακόμιση Τ1

Εισαγωγές Οχημάτων